PSD2 – nowa dyrektywa dotycząca usług płatniczych

PSD2 – nowa dyrektywa dotycząca usług płatniczych

PSD2   – nowe regulacje rynku usług płatniczych

Zmiany zachodzące na rynku płatności detalicznych, związane z wprowadzaniem innowacji technologicznych, a przejawiające się gwałtownym wzrostem liczby transakcji elektronicznych i płatności realizowanych przy użyciu urządzeń przenośnych oraz pojawieniem się nowych rodzajów usług płatniczych, wymusiły na unijnych ustawodawcach rozszerzenie i dostosowanie ram prawnych. Dyrektywa PSD2 w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy dyrektywy PSD. Zostanie ona implementowana w postaci nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Podstawowym celem regulacji, oprócz dostosowania prawa do możliwości, które daje rozwój technologii i poprawy bezpieczeństwa, jest otwarcie rynku bankowego na konkurencję ze strony podmiotów spoza sektora. Nowe przepisy będą wymuszały współpracę tradycyjnej bankowości z nowymi graczami ze świata fin-tech jak również rosnącą konkurencję pomiędzy samymi bankami. PSD2, w zależności od przyjętej przez poszczególnych graczy strategii, stanowić będzie zagrożenie albo szansę. Z kolei z perspektywy klienta końcowego korzystającego z usług płatniczych prawie na pewno przyczyni się do zwiększenia wyboru  i dostępności usług finansowych.

 

* źródło: https://www2.deloitte.com

Nowi dostawcy i nowe usługi

Do dostawców usług płatniczych dołączy nowa kategoria podmiotów, tzw. Dostawca usług płatniczych będący osobą trzecią (ang. TPP – third party payment service provider). Będzie to podmiot niezwiązany z użytkownikiem usługi płatniczej i dotychczasowym dostawcą tej usługi (np. bankiem). TPP będzie mógł świadczyć dwie poniżej opisane usługi (PIS i/lub AIS) opierające się na dostępie on-line do rachunku płatnika.

Nowe usługi płatnicze, które pojawią się w ramach planowanych regulacji to:

– usługa inicjowania płatności (ang. PIS  payment initiation service) – dzięki niej TPP za zgodą klienta otrzyma dostęp on-line do jego rachunku w celu sprawdzenia dostępności środków pieniężnych, zainicjowania płatności oraz przedstawienia płatnikowi informacji o dokonaniu płatności,

– usługa dostępu do informacji (ang. AIS account information service) – dzięki niej TPP za zgodą klienta zapewni klientowi zbiorczą informację online o wszystkich rachunkach płatniczych, prowadzonych dla tego klienta przez jednego bądź kilku dostawców usług płatniczych.

Wszystkie instytucje płatnicze, w tym TPP, będą musiały uzyskać zezwolenie na świadczenie usług płatniczych (z wyjątkiem dostarczania usług dostępu do informacji o rachunku – podlega ono tylko rejestracji). Dodatkowo TPP będą zwolnione z części wymogów, którym podlegają instytucje płatnicze (takich jak posiadanie funduszy własnych i wymogi ochrony środków pieniężnych klienta). Istotna jest tu informacja, że TPP nie będą wchodzić na żadnym etapie świadczenia swoich usług w posiadanie środków pieniężnych płatnika. Niemniej TPP będą mieć obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Konsekwencje dla rynku płatniczego

Nowi gracze typu PISP (ang. Payment Initiation Service Provider):
Pojawienie się nowej kategorii podmiotów TPP umożliwi zainicjowanie i przeprowadzenie płatności bezpośrednio z ROR płatnika, w szczególności bez udziału schematu kartowego i tradycyjnego agenta rozliczeniowego. Dla dotychczasowych dostawców usług płatniczych oznacza to nowe standardy i otwarcie dla nowych usług, a w efekcie obniżenie ich kosztów. Oznacza to również pojawienie się większej konkurencji, co wraz z upowszechnieniem usług może wpłynąć na dalsze obniżenie obecnych opłat.

Merchant-ci:
Dostawcami usług płatniczych będą mogli zostać w szczególności duzi Merchant-ci (w roli PIS provider), którym może zależeć na optymalizacji procesu sprzedaży (zarówno tradycyjnej jak i e-commerce) i zwiększeniu lojalności klientów. Będzie to jednak związane z uzyskaniem licencji instytucji płatniczej i zbudowaniem niezbędnej infrastruktury. Mniejsi Merchant-ci raczej skorzystają z usług zewnętrznych dostawców PIS.

Banki/Nowi gracze typu AISP (ang. Account Information Service Provider):
Banki mogą w nowych warunkach prawnych stać się agregatorami usług (w roli AIS provider) innych banków. Dostęp do całościowej informacji o finansach klientów w innych bankach umożliwi pełniejszą i szybszą ocenę ich zdolności kredytowej, zarówno na własne potrzeby, jak i na zlecenie klientów zewnętrznych. Dostęp do analityki danych finansowych może ułatwić stworzenie usługi również dla partnerów komercyjnych spoza sektora finansowego, zainteresowanych lepszym dopasowaniem oferty dla swoich klientów.

Agenci rozliczeniowi:
W warunkach zwiększonej konkurencji na rynku dostawców usług płatniczych i pojawiających się nowych metod płatności będą mieli okazję konsolidować rynek, przejmując najbardziej obiecujących TPP.

Schematy kartowe:
Wraz z rozwojem płatności opartych na rachunku bankowym płatnika, prawdopodobnie będą zainteresowane przejmowaniem tych graczy PISP, którym uda się zbudować odpowiednią masę krytyczną transakcji i rozpoznawalność wśród klientów.

Giganci cyfrowi (Facebook, Google, Apple, Amazon)/Operatorzy telekomunikacyjni:
Podobnie do największych Merchant-ów będą mogli zostać dostawcami typu PISP jak również skorzystać z możliwości wydawnictwa kart debetowych (ang. decoupled debit). Wszystko po to, żeby obniżyć koszty transakcyjne, dodatkowo wzmocnić relację z klientami, uczestniczyć w płatnościach w fizycznej sieci akceptacji albo sprzedawać usługi finansowe.

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.