Bieg sztafetowy Ekiden XIII — 13.05

Bieg sztafetowy Ekiden XIII — 13.05

Pra­ca w Payarto to także świet­na okaz­ja, by doświad­czyć sportowych emocji! Kilko­ro pra­cown­ików wzięło udzi­ał w biegu sztafe­towym Eki­den XIII razem z jed­nym z naszych Klien­tów. Dys­tans, który musieli pokon­ać zawod­ni­cy, to dłu­gość mara­tonu, czyli 42 km 195 m w podziale na 6 osób. Z ramienia Payarto star­towały aż 4 oso­by! Dzię­ki cud­ownej pogodzie, a także wspani­ałe­mu dopin­gowi, drużynie udało się prze­biec sztafetę w cza­sie 3 h:28 min:04 sek. Atmos­fera wydarzenia i mnóst­wo sportowych emocji tak spodobały się naszym zawod­nikom, że bez wąt­pi­enia wezmą udzi­ał w kole­jnej edy­cji biegu sztafe­towego Eki­den!

 

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.